OMBYGGNATION NÄSTAN KLAR

20181123 Nu är ombyggnationen nästan klar. Lite elarbete, kabeldragning och småfix kvar innan det är dags för slutbesiktning. Efter den kan vi börja flytta in i våra nya rum som kanske kan ske innan årsskiftet. Det ska bli så trevligt 🙂

Utsidan efter ombyggnation

Nu pågår ombyggnationen av plan 2 /administrationen som beräknas vara klar till årsskiftet 2018/2019.

Vi har öppet som vanligt under hela ombyggnationen.

Furuhöjden växer – både i verksamheten och administrativt vilket nu bidrar till ett stort behov av mer utrymme. Därför påbörjades en ombyggnation i augusti som ska ge oss mer utrymme med fler lokaler som kan användas till mötesrum, kontor samt förråd. För att kunna utnyttja hela längden i befintlig byggnad måste takets lutning ändras och ny yttervägg med fönster uppföras där det i dagsläget endast finns ”kattvindar”.  Den höjda fasaden ( där nuvarande administration finns) kommer alltså att gå hela vägen utmed fasadsidan.

Furuhöjden Entrésida
Administration plan 2

 

Vi ska göra allt vi kan för att minimera buller och  andra störningar som ombyggnationen kan innebära. Vi hoppas på förståelse för de olägenheter som kan inträffa.

Har ni frågor och funderingar får ni gärna kontakta verksamhetschef Ewa Einerth, 086308903.