Onkologisk rehabilitering/rehabilitering efter cancer

2018 Startdatum

Sök redan nu. Antal platser är begränsat.

V 20 – 21       14/5 – 25/5

V 36 – 37      3/9 – 14/9

V 40 – 41      1/10 – 12/10

V 44- 45      29/10 – 9/11

V 48 – 49     26/11 – 7/12

Med reservation för ändringar

Ansök så här:

Boende i Stockholms Län:

Din husläkare eller onkolog skriver remiss för onkologisk rehabilitering och skickar till landstinget.

Remissblankett onkologisk (cancer)rehab

Remissblankett finns nu även i journalsystemet Take Care under blanketter.

Remissen skickas till:
Enheten för individuella vårdärenden, IVÄ, HSN-förvaltningen
Box 6909, 102 39 Stockholm
Fax. 123 13 109/111

Blir remissen godkänd kontaktar du oss på 08-630 89 03 för att boka in dig.

Boende i andra län och övriga utan remiss

Vi har även möjlighet att ta emot patienter från andra län och/eller via försäkringsbolag. Då måste ni få rehabiliteringen godkänd från ert landsting/försäkringsbolag innan bokning. Det går också att bekosta vistelsen helt privat med egna medel. För aktuellt pris kontakta oss på 08-630 89 03.

Läs mer på vår hemsida under Onkologisk rehab eller på Vårdguidens information om specialiserad rehabilitering.

Kontakta oss för mer information 08-630 89 03, eller maila till info@furuhojden.com

Rönningesjön 700 m från Furuhöjden
Rönningesjön 700 m från Furuhöjden