Onkologisk rehabilitering/rehabilitering efter cancer

VT 2018 Startdatum

Sök redan nu. Antal platser är begränsat.

V 3 – 4           15/1 – 26/1

V 6 – 7            5/2 – 16/2

V 8 – 9            19/2 – 2/3  Extrainsatt pga hög efterfrågan!

V 10 – 11       5/3 – 16/3

V 14 – 15    3/4 – 14/4 (Annandag påsk på måndag)

V 20 – 21       14/5 – 25/5

Med reservation för ändringar

Ansök så här:

Boende i Stockholms Län:

Din husläkare eller onkolog skriver remiss för onkologisk rehabilitering och skickar till landstinget.

Remissblankett onkologisk (cancer)rehab

Remissblankett finns nu även i journalsystemet Take Care under blanketter.

Remissen skickas till:
Enheten för individuella vårdärenden, IVÄ, HSN-förvaltningen
Box 6909, 102 39 Stockholm
Fax. 123 13 109/111

Blir remissen godkänd kontaktar du oss på 08-630 89 03 för att boka in dig.

Boende i andra län och övriga utan remiss

Vi har även möjlighet att ta emot patienter från andra län och/eller via försäkringsbolag. Då måste ni få rehabiliteringen godkänd från ert landsting/försäkringsbolag innan bokning. Det går också att bekosta vistelsen helt privat med egna medel. För aktuellt pris kontakta oss på 08-630 89 03.

Läs mer på vår hemsida under Onkologisk rehab eller på Vårdguidens information om specialiserad rehabilitering.

Kontakta oss för mer information 08-630 89 03, eller maila till info@furuhojden.com

Rönningesjön 700 m från Furuhöjden
Rönningesjön 700 m från Furuhöjden