Remisser

Remisser för neurologisk och onkologisk rehabilitering ska ni skicka till:

IVÄ, HSN förvaltningen
Box 6909,102 39 Stockholm
Fax. 0812313109/11

Remissblanketter finns på Vårdgivarguiden.se eller som PDF här nedan för utskrift.

Neurologiremiss i PDF
Denna blankett finns även i Take Care journalsystem.

Onkologiremiss i PDF 

Informationsblad och foldrar