CANCERREHAB

Rehabilitering efter din cancerbehandling

Att drabbas av cancer kan påverka dig på många sätt, både fysiskt och psykiskt.
Efter avslutad behandling kan du behöva professionell hjälp att hitta vägen tillbaka till en bra livskvalitet.

Vi arbetar med gästen i centrum vilket innebär att vi med sakkunskap och lyhördhet utformar rehabiliteringen tillsammans med dig och utgår från dina behov och resurser.

MÅLGRUPP

Vi vänder oss till dig över 18 år som avslutat din cancerbehandling och nu behöver en period med specialiserad träning och återhämtning.

MULTIPROFESSIONELLA TEAM

Vi arbetar i multiprofessionella team och sätter tillsammans med dig upp realistiska mål utifrån dina önskemål, behov och resurser. Vårt mål är att du ska börja återhämta dig efter din cancer både mentalt och kroppsligt.

gång med stavarVI ERBJUDER BLAND ANNAT:

Individuellt anpassad gruppträning för bl a kondition och styrka.
Professionell medicinsk omvårdnad.
Träffa andra i samma situation.
Samtal med kurator eller psykolog.
Skapande verksamhet med bl a keramik och sidenmåleri.
Vattengymnastik (33°).
Övningar i mental- och kroppslig närvaro.
Promenader med eller utan stavar.
Närhet till Rönningesjön och vackra promenadvägar.
Tid för reflektion och vila.

Inskrivning på måndagar. Från 1 november 2018 är det s k veckovård vilket betyder att du åker hem till helgen.

HUR DU GÖR FÖR ATT KOMMA TILL OSS

BOENDE I STOCKHOLMS LÄN

Du har eget rum med dusch, toalett, radio, Tv och wifi.

Din behandlande läkare skriver remiss för ”planerad specialiserad cancerrehabilitering”och skickar elektroniskt via Take Care eller med post direkt till vårt huvudkontor på Furuhöjden Rehabiliteringshem, Gribbylundsvägen 75, 187 68 Täby. Vi bedömer remissen och kontaktar dig per telefon.

Blir remissen godkänd kontaktar du oss på 08-630 89 00/ 03 för att boka plats.

BOENDE I ANDRA LÄN, PRIVAT VÅRD ELLER FÖRSÄKRINGSBOLAG

Vi har även möjlighet att ta emot patienter från andra län eller via försäkringsbolag. Då måste ni få rehabiliteringen godkänd från ert landsting/försäkringsbolag innan bokning. För mer information kontakta oss på 08-630 89 00/03.

Länk till Vårdguidens information om specialiserad rehabilitering Stockholms Län

Länk till SKL´s information om riksavtal för utomlänsvård.

VÄLKOMMEN!

Vårterminens gruppstarter 2020:
27/1
17/2
9/3
23/3
20/4
25/5

Med reservation för ändringar