Rehabilitering efter cancer – onkologisk rehab

Att drabbas av cancer kan påverka dig på många sätt, både fysiskt och psykiskt.
Efter avslutad behandling kan du behöva professionell hjälp att hitta vägen tillbaka till en bra livskvalitet.
Vi arbetar med gästen i centrum vilket innebär att vi med professionalitet och omtänksamhet ger rehabilitering som gästen är med och påverkar.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig över 18 år som avslutat din cancerbehandling och nu behöver en period med specialiserad träning och återhämtning.

Multiprofessionella team

Vi arbetar i multiprofessionella team och sätter tillsammans med dig upp realistiska mål utifrån dina önskemål, behov och resurser.  Vårt mål är att du ska börja återhämta dig efter din cancer både mentalt och kroppsligt.

Vi erbjuder bland annat:

›Individuellt anpassad gruppträning för bl a kondition och styrka
›Professionell medicinsk omvårdnad
›Träffa andra i samma situation
›Samtal med kurator(utb.psykoterapi steg 1)
›Skapande verksamhet
›Vattengymnastik (33°)
›Lätt/Mjuk massage(efter godkännande från din läkare)
›Övningar i mental- och kroppslig närvaro
›Stavgång
›Närhet till Rönningesjön och vackra promenadvägar
›Tid för reflektion och vila

Rehabiliteringsperioden är 12 dagar med inskrivning på måndagar. Du har eget rum med dusch, toalett, radio, Tv och wifi. Vårdpersonal finns dygnet runt.

Hur du gör för att komma till oss

Boende i Stockholms Län

Din behandlande läkare skriver remiss och skickar till landstinget.
Remissen skickas till:
Enheten för individuella vårdärenden, IVÄ, HSN-förvaltningen
Box 6909, 102 39 Stockholm
Fax. 123 13 109/111

Blir remissen godkänd kontaktar du oss på 08-630 89 03 för att boka plats.

Boende i andra län, privat vård eller försäkringsbolag

Vi har även möjlighet att ta emot patienter från andra län eller via försäkringsbolag. Då måste ni få rehabiliteringen godkänd från ert landsting/försäkringsbolag innan bokning. Det går också att bekosta vistelsen helt privat med egna medel. För aktuellt pris kontakta oss på 08-630 89 03.

Länk till Vårdguidens information om specialiserad rehabilitering Stockholms Län

Länk till SKL´s information om riksavtal för utomlänsvård.

Välkommen!