Sjukgymnastik/fysioterapi

Vi har lokal för träning av kondition, balans och styrka samt en bassäng med 33º i vattnet och det finns fina promenadvägar i omgivningarna.

Träningen

Vid inskrivningen lägger vi tillsammans upp ett träningsschema utifrån gästens status, behov och mål. Stor del av träningen sker på avdelningen i samband med de dagliga aktiviteterna.
Under vardagarna har vi grupper för sittande gymnastik, stående träning, balans, kondition, promenader mm. Vi har naturligtvis även individuell träning och behandling.
Vi kan erbjuda en glad och uppmuntrande stämning där alla successivt kan stegra sin träning i takt med att kondition och styrka återkommer.

Information och kunskap

Vanligtvis kommer våra gäster direkt från sjukhuset och vi lägger stor vikt vid att alla ska få kunskap om sin sjukdom/skada då detta leder till större trygghet. Det är viktigt att både förstå vad som hänt men även lika viktigt att veta hur man ska träna vidare.

Vi vill att alla ska känna sig trygga och väl förberedda vid hemgång och att vistelsen hos oss har inspirerat till fortsatt träning även efter det att man kommit hem.

Välkomna!

Tel. 08-630 89 07, fax 08-630 89 09.

sjukgymnastik@furuhojden.com

Promenadvägar
Trapptraning