Omvårdnad dygnet runt

Den som kommer till Furuhöjden har behov av omvårdnad i olika stor omfattning. Det kan vara en hjälpande hand vid förflyttningar, god smärtlindring, rådgivning eller avancerade såromläggningar. Omvårdnadsbehovet är oftast som störst i början av vistelsen för att minska vartefter som tillfrisknande sker.

På Furuhöjden arbetar erfarna sjuksköterskor och undersköterskor dygnet runt och är en viktig del av teamet. Vi samarbetar med erfarna läkare med specialkompetens inom kirurgi, ortopedi och hjärt/lungdiagnoser.

Social samordning – kontakt med kommun och primärvård

Ofta tar vård- och rehabiliteringsbehovet inte slut för att man blir utskriven från Furuhöjden. Det gäller kanske ett utökat behov av hemtjänst, suturer/agraffer som ska tas bort, provtagningar, hjälp med injektioner, sjukgymnastik eller kontakt med arbetsterapeut.
I samråd med gästen tas så fort som möjligt de kontakter som behövs inför hemgång. Det kan vara med biståndshandläggare, distriktssköterska och/eller primärvårdsrehab. Tillsammans med gäst och närstående bedöms behovet av fortsatta insatser i bostaden. För oss är det viktigt att våra gäster känner sig trygga och väl förberedda när de lämnar Furuhöjden.

IMGP0479
Syren