Arbetsterapi

Att klara sig så självständigt som möjligt är vad många önskar sig och har som mål när de kommer till Furuhöjden. Att gå på toaletten, sköta sin hygien eller klä sig är några av de mest intima och privata delarna i våra liv och just dessa aktiviteter kan efter en sjukhusvistelse vara de svåraste att klara självständigt. Man har svårt att klara sin ADL

(Aktiviteter för det Dagliga Livet).

Träning och hjälpmedel

Vid inskrivningen går vi tillsammans igenom vilka svårigheter, behov och mål gästen har och vilka moment som behöver tränas för att uppnå den självständighet gästen eftersträvar. Träning sker oftast i samband med morgonrutinerna och/eller på individuellt överenskommen tid. Vi hjälper gästen att träna sin egen förmåga att klara aktiviteter som hygien, av- och påklädning, förflyttning m.m genom nya rutiner och strategier och/eller kompenserande hjälpmedel.

Hjälpmedel utprovas samt förskrivs efter behov t.ex. strumppådragare, toalettförhöjning, griptång mm. Hjälpmedlen är personliga och återlämnas till din vårdcentral eller hjälpmedelscentral när behovet upphör. Vid behov utförs bostadsanpassningsbedömning.

Vi har arm- och handträning individuellt eller i grupp.

Skapande verksamhet

På Furuhöjden finns också en lokal för skapande verksamhet. Här kan man måla, rita, spela spel eller bara sitta ned och prata en stund. Vi har flera aktiviteter att välja mellan t.ex tygtryck, korgmålning, sidenmålning och nu även möjlighet att skapa i lera och bränna i vår keramikugn.

Välkomna!

Tel. 08-630 89 04

arbetsterapi@furuhojden.com

Trädgårdsarbete
Alster från Keramiken
Handtraning_deg_010_edit
Handtraning