Rehabilitering och vård

Vi har avtal med Stockholms Läns landsting gällande rehabilitering inom ortopedi, thoraxkirurgi och allmän kirurgi samt är auktoriserade för vårdval gällande planerad rehabilitering inom neurologi och onkologi.

Vi erbjuder också korttidsboende, avlastning och växelvård och har mångårigt samarbete och avtal med flertal kommuner i Stockholms Län. Det finns också möjlighet att boka plats privat eller via försäkringsbolag.

Gästen i centrum för individuell vård- och rehabiliteringsplan

Varje avdelning har vårdlag – team – där gästen, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator ingår. Läkare med specialkompetens kommer regelbundet till Furuhöjden och har telefonjour dygnet runt. Vid behov finns även dietist och logoped.

Vi sätter tillsammans med gästen upp realistiska mål utifrån gästens önskemål och behov, fysiska, psykiska status och de krav som framtida tillvaro ställer. Med målen som utgångspunkt upprättas en vård- och rehabiliteringsplan som utvärderas regelbundet tillsammans med gästen under vistelsen.

Samarbete över yrkesgränserna

Alla i teamet är insatta i varje gästs mål och träningsbehov och följer framstegen för att kunna ge en optimal rehabilitering. Vi har också ett mycket tätt samarbete över yrkesgränserna vilket gör att vi kan ”ta tillfället i akt” och träna då gästen känner sig redo och motiverad. Detta gör att rehabiliteringen kan ske kontinuerligt i alla dagens aktiviteter.

Trapptraning