ORTOPEDISK REHAB

Furuhöjden Rehabiliteringshem tar emot dig som behöver inneliggande rehabilitering efter höft-, knä – och ryggoperationer eller andra ingrepp i rörelseapparaten.

Vård-och rehabilitering anpassas för digTrappträning

Vårt team har hög kompetens och lägger tillsammans med dig upp en individuell vård- och rehabiliteringsplan med aktiviteter/träning när du kommer till oss. Planen baseras på dina behov och mål. Några av målen kan vara att du vill klara din hygien och klädsel självständigt, klara gång med hjälpmedel (t ex rollator eller kryckkäppar), hantera läkemedel själv, få igång magen, gå i trappor mm.

Teamet runt dig kan bestå av någon/några av följande: fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, undersköterska/rehabassistent och kurator. Teamet anpassas efter dina behov och vi har bemanning dygnet runt. Vi samarbetar med specialistläkare som har regelbunden uppföljning av ditt välmående under din vistelse här.

Vi kan bland annat erbjuda:

Individuellt utformad träning i grupp. Vid behov även enskilt.
Hjälpmedelsutredning samt förskrivning av hjälpmedel vid behov.
Dagliga medicinska kontroller.
Såromläggning.
Eget rum med dusch och toalett. TV, radio och wifi.
Personal med arbetsglädje, lång erfarenhet och bred kompetens.
Hemlagad mat från vårt eget kök.
Lugn miljö med närhet till fina gång- och cykelvägar samt Rönningesjön.

Dina aktiviteter och din träning är baserat på dina behov och mål med vistelsen.

Vid frågor eller om ni vill boka plats kontakta oss på 08-630 89 00

Välkommen!