Furuhöjdens lunch och middagsmeny

Med reservation för ändringar

Meny i PDF

2016-01-27 13.58.12
2016-01-27 14.00.07