Kvalitetspolicy

Syftet med verksamheten på Furuhöjden Rehabiliteringshem är att erbjuda evidensbaserad rehabilitering som motsvarar gästens behov, uppdragsgivares krav och vårt varumärkeslöfte ”Precis den rehab du behöver” (att göra rätt saker).

På det sätt som ger bästa möjliga resultat för gästen (på rätt sätt) och med hög tillgänglighet (i rätt tid). Detta ska göras i nära samarbete med uppdragsgivaren, gästen och gästens nätverk.

Vi skall ständigt mäta och förbättra vår verksamhet i samverkan med alla intressenter som är engagerade i vår verksamhet.

ISO 9001