Korttidsplatser

Vi erbjuder korttidsplatser för personer som är medicinskt färdigbehandlade på sjukhus men som inte kan återgå till sin bostad direkt. Det är biståndshandläggaren i din kommun som avgör om du eller din närstående får komma till oss på korttidsplats. För mer information angående korttidsplatser vänligen ring biståndshandläggaren i din kommun.

Måltid tillsammans