Furuhöjden Rehabiliteringshem och Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter ägs och drivs av Reaktivering Furuhöjden AB. 

                                                              Kontaktuppgifter

Furuhöjdens Rehabiliteringshem
Gribbylundsvägen 75
187 68 Täby
Tel:08-630 89 00
Fax: 08-630 89 09
E-post: info@furuhojden.com

För att skicka E-post till någon person på Furuhöjden skriv förnamn.efternamn sedan @furuhojden.com

Avdelningar

Grön, Rum 1-17   T. 630 89 02
Blå, Rum 18-30    T. 630 89 06
Röd, Rum 31-44   T.630 89 10

Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter
Postadress: Gribbylundsvägen 75, 187 68 Täby
Besöksadress: Enhagsvägen 16, 187 40 Täby
T.08-630 83 50
info@furuhojden.com

Intagningssjuksköterska

Annika Norbäck

08-630 89 03

Verksamhetschef Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter & Marknadsansvarig

Catrin Grambo

08-630 83 53
076-8918855

Verksamhetschef Furuhöjden Rehabiliteringshem/VD Reaktivering Furuhöjden AB

Ewa Einerth

08-630 89 03
070-7691265

HR ansvarig

Catrin Olsson

08-630 89 05
070-4538900

Kommunikationsansvarig

Suzanne Gustafsson

08-630 83 68
073-7628368

 Arbetsterapi

08-630 89 04

arbetsterapi@furuhojden.com

Fysioterapi

08-630 89 07

sjukgymnastik@furuhojden.com

Köket

08-630 89 08

Personalavd

08-630 89 05

personal@furuhojden.com