KIRURGISK REHAB

Furuhöjden Rehabiliteringshem tar emot dig som behöver inneliggande rehabilitering efter större kirurgiska ingrepp t. ex efter bukkirurgi, gynekologisk kirurgi, amputationer och liknande.Stomibyte

Vård-och rehabilitering anpassas för dig

Vårt team har hög kompetens och lägger tillsammans med dig upp en individuell vård- och rehabiliteringsplan med mål och aktiviteter/träning när du kommer till oss. Några av målen kan vara att du vill klara din hygien och klädsel självständigt, klara din stomi, hantera läkemedel själv, få igång magen, gå i trappor mm

Teamet runt dig kan bestå av någon/några av följande: fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, undersköterska/rehabassistent, kurator, psykolog, dietist. Teamet anpassas efter dina behov och vi har bemanning dygnet runt. Vi samarbetar med specialistläkare som har regelbunden uppföljning av ditt välmående under din vistelse här.

Vi kan bland annat erbjuda:

Sittande och stående ”hjärtgympa”.
Avslappningsövningar.
Instruktioner i andningsteknik.
Promenader.
Dagliga medicinska kontroller.
Såromläggning.
Stomiträning.
Stödsamtal med kurator eller psykolog.
Personal med arbetsglädje, lång erfarenhet och bred kompetens.
Eget rum med dusch och toalett. TV, radio och wifi.
Hemlagad mat från vårt eget kök.
Lugn miljö med närhet till fina gång- och cykelvägar samt Rönningesjön.

Dina aktiviteter och din träning är baserat på dina behov och mål med vistelsen.

Vid frågor eller om ni vill boka plats kontakta oss på 08-630 89 00

Välkommen!