FÖRETAGSPRESENTATION

FAKTAVårdpersonal som samtalar

Företaget Reaktivering Furuhöjden AB bildades 1990 och driver Furuhöjdens Rehabiliteringshem sedan 1993 med inriktning rehabilitering efter akutsjukvård, planerad neurologisk och onkologisk rehabilitering och korttidsvård och avlastning. Sedan januari 2018 drivs även Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter med öppenvårdsrehab. Vi arbetar på uppdrag av landsting, kommuner, privatpersoner och försäkringsbolag.

Furuhöjden Rehabiliteringshem har plats för 44 patienter för inneliggande rehabilitering. Alla patienter har eget rum. Vårdpersonal finns dygnet runt.

PERSONAL

ADMINISTRATION

På administrationen arbetar verksamhetschef, marknadsansvarig, HR ansvarig, kommunikationsansvarig, inbokningssköterskor, medicinsk sekreterare och bemanningsassistent.

VÅRD- OCH REHABPERSONAL

Furuhöjden har sedan starten 1993 arbetat i tvärprofessionella rehabteam, vilket var en av hörnstenarna när verksamheten bildades. Med ca 100 medarbetare täcker vi verksamhetens behov dygnets alla timmar, året runt.

Vi har årlig kompetensutveckling med t ex seminarier, kurser och/eller annan utbildning för att personalen ska ha aktuell kunskap med grund i verksamhetsplanen.

LÄKARE

Medicinskt ansvariga läkare är Christian Buchli och Ardalan Rahimi.
Våra övriga läkare är konsulter med specialistkompetens inom sitt område och arbetar på uppdrag av Reaktivering Furuhöjden AB.

SJUKSKÖTERSKOR

Större delen av våra sjuksköterskor har mer är fyra års yrkeserfarenhet. De har erfarenhet inom områdena cancer, neurologi, ortopedi, thoraxkirurgi och kirurgi. C:a 1/3 av sjuksköterskorna har mer än fyra års erfarenhet inom multitrauma och specialiserad kirurgisk rehabilitering. Furuhöjden uppmuntrar till utveckling och kunskapsinhämtning för all personal.

UNDERSKÖTERSKOR

Övervägande delen av våra undersköterskor har mer än 10 års yrkeserfarenhet samt väl utvecklad kunskap i rehabilitering. Vi har intern utbildning för undersköterskor för att de även ska få kompetens som rehabassistent.

PARAMEDICINSK PERSONAL

Även vår paramedicinska personal har lång yrkeserfarenhet. Två fysioterapeuter samt en arbetsterapeut har magisterexamen. En fysioterapeut har specialistkompetens inom smärta, en har specialistkompetens inom neurologi och en har specialistkompetens inom ortopedi. Ytterligare en fysioterapeut kommer inom kort att få sin specialistkompetens inom neurologi.

Vi har en psykolog med lång erfarenhet inom traumavård och stresshantering samt en kurator med lång erfarenhet inom hälso- och sjukvården.

KÖK OCH STÄD

Vi har fem kockar varav en är kökschef. Alla har lång erfarenhet inom storkök och restaurangverksamhet.

Vi har två anställda lokalvårdare.

ÖVRIGA

Dietist- och  logopedkonsulter tillkallas för de patienter som har behov av dessa specialiteter.

KOLLEKTIVAVTAL

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna.

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro under 2018,  %.