FÖRETAGSPRESENTATION

FAKTAVårdpersonal som samtalar

Företaget Reaktivering Furuhöjden AB bildades 1990 och driver Furuhöjdens Rehabiliteringshem sedan 1993 med inriktning rehabilitering efter akutsjukvård, planerad neurologisk och onkologisk rehabilitering och korttidsvård och avlastning. Vi arbetar på uppdrag av landsting, kommuner, privatpersoner och försäkringsbolag.

Vi har plats för 44 patienter för inneliggande rehabilitering. Alla patienter har eget rum. Vårdpersonal finns dygnet runt.

I januari 2018 startades en nya verksamhet, Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter, med öppenvårds rehabilitering.

PERSONAL

ADMINISTRATION

På administrationen arbetar verksamhetschef, marknadsansvarig, HR ansvarig, kommunikationsansvarig, inbokningssköterskor, medicinsk sekreterare och bemanningsassistent.

VÅRD- OCH REHABPERSONAL

Furuhöjden har sedan starten 1993 arbetat i tvärprofessionella rehabteam, vilket var en av hörnstenarna när verksamheten bildades. Vi har fyra arbetslag med tvärprofessionella rehabteam, ett på varje avdelning. Med ca 100 medarbetare täcker vi verksamhetens behov dygnets alla timmar, året runt.

Vi har årlig kompetensutveckling med t ex seminarier, kurser och/eller annan utbildning för att personalen ska ha aktuell kunskap med grund i verksamhetsplanen.

LÄKARE

Medicinskt ansvariga läkare är Christian Buchli och Ardalan Rahimi.
Våra övriga läkare är specialistkonsulter inom sitt område och arbetar på uppdrag av Reaktivering Furuhöjden AB. Vi har fem kardiologer, fyra kirurger och fem ortopeder. Alla med specialistkompetens.

SJUKSKÖTERSKOR

Större delen av våra sjuksköterskor har mer är fyra års yrkeserfarenhet. De har erfarenhet inom områdena ortopedi, thoraxkirurgi och kirurgi. C:a 1/3 av sjuksköterskorna har mer än fyra års erfarenhet inom multitrauma och specialiserad kirurgisk rehabilitering. Furuhöjden uppmuntrar till utveckling och kunskapsinhämtning för all personal.

UNDERSKÖTERSKOR

Övervägande delen av våra undersköterskor har mer än 10 års yrkeserfarenhet samt väl utvecklad kunskap i rehabilitering. Vi har intern utbildning för undersköterskor för att även få kompetens som rehabassistent.

PARAMEDICINSK PERSONAL

Även vår paramedicinska personal har lång yrkeserfarenhet. Två fysioterapeuter samt en arbetsterapeut har magisterexamen. En fysioterapeut har specialistkompetens inom smärta, en har specialistkompetens inom neurologi. Ytterligare två fysioterapeuter kommer inom kort att få sin specialistkompetens inom neurologi och smärta.

Vi har en psykolog med lång erfarenhet inom traumavård och stresshantering samt en kurator med lång erfarenhet inom hälso- och sjukvården.

KÖK OCH STÄD

Vi har fyra kockar med lång erfarenhet inom storkök och restaurangverksamhet.

Vi har två anställda lokalvårdare.

ÖVRIGA

Dietist- och  logopedkonsulter tillkallas för de patienter som har behov av dessa specialiteter.

KOLLEKTIVAVTAL

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna.

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro under 2018,  %.