FÖR REMITTENTER

Till er som remitterar till Furuhöjden

Här nedan följer lite information angående remissförfarande. Hittar ni inte det ni söker får ni gärna kontakta oss på inbokningen T. 08-630 89 03.

REMITTENTER INOM SLUTENVÅRD – THORAX, ORTOPEDI OCH ALLMÄN KIRURGI

Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting för rehabilitering efter akutsjukvård inom ortopedi, thoraxkirurgi och allmän kirurgi. För kontakt med inbokningssköterska ring 08-630 89 03.

Vi använder Take Care och har sammanhållen journalföring. För er som inte har Take Care går det bra att faxa remiss till 08-630 89 09.

REMITTENTER GÄLLANDE PLANERAD NEUROLOGISK ELLER ONKOLOGISK REHABILITERING

Remissformulär finns på Vårdgivarguiden.se och i Take Care.

Planerad specialiserad Neurologisk rehabilitering: Remissen skickas elektroniskt via Take Care eller via post till oss: Furuhöjden Rehabiliteringshem, Gribbylundsvägen 75, 187 68 Täby.

Planerad specialiserad Onkologisk rehabilitering: Remissen skickas elektroniskt via Take Care eller via post till oss: Furuhöjden Rehabiliteringshem, Gribbylundsvägen 75, 187 68 Täby.

HUSLÄKARMOTTAGNINGAR/VÅRDCENTRALER

Vi tar gärna emot remisser för planerad specialiserad neurologisk rehabilitering samt planerad specialiserad onkologisk rehabilitering.

Remisser för fysioterapeutisk öppenvårdsrehab kan skickas till vår öppenvårdsenhet – Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter.

KOMMUNER/STADSDELSFÖRVALTNINGAR ANGÅENDE  KORTTIDSPLATS

Vi kan erbjuda korttidsplats. Kontakta oss på 08-630 89 03 för mer information och priser.