FÖR REMITTENTER

REMITTENTER INOM SLUTENVÅRD – THORAX, ORTOPEDI OCH ALLMÄN KIRURGI:

Boka hos oss

Vi använder journalsystemet Take Care och har sammanhållen journalföring. För er som inte har Take Care går det bra att faxa remiss till 08-630 89 09. OBS! Avidentifiera remissen innan ni faxar den. Notera på remissen vem vi ska kontakta för att få fullständiga uppgifter.

Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting för rehabilitering efter akutsjukvård inom ortopedi, thoraxkirurgi och allmän kirurgi. För kontakt med inbokningssköterska ring 08-630 89 00

REMITTENTER GÄLLANDE PLANERAD NEUROLOGISK ELLER ONKOLOGISK REHABILITERING:

Remissformulär finns på Vårdgivarguiden.se och i Take Care. Remissen skickas till:

Enheten för individuella vårdärenden, IVÄ, HSN-förvaltningen
Box 6909, 102 39 Stockholm
Fax: 08- 123 13 109 / 111

Patienten får godkännandet hem i brevlådan och kontaktar sedan själv den enhet hon/han önskar åka till för sin rehabilitering. Furuhöjden är en av de auktoriserade enheterna.

HUSLÄKARMOTTAGNINGAR/VÅRDCENTRALER

Furuhöjden Rehabiliteringshem kan inte ta emot remisser direkt från primärvården(husläkare/vårdcentraler).
Undantaget är planerad neurologisk eller onkologisk rehabilitering, se ovan.

Remisser för fysioterapeutisk öppenvårdsrehab kan skickas via Take Care till vår öppenvårdsenhet – Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter.

KOMMUNER/STADSDELSFÖRVALTNINGAR ANGÅENDE  KORTTIDSPLATS

Vi kan erbjuda korttidsplats. Kontakta oss på 08-630 89 00 för mer information och priser.