Information till remitterande enheter

Remittenter inom slutenvård- thorax, ortopedi och allmän kirurgi:

Vi använder journalsystemet Take Care och kan ta emot elektroniska remisser. För er som inte har Take Care går det bra att faxa remiss till 08-630 89 09. Viktigt att ni avidentifierar remissen innan ni faxar den. Notera på remissen vem vi ska kontakta för att få fullständiga uppgifter. Förutom sedvanlig information om anamnes,status mm så måste ni också notera om patienten samtycker till åtkomst av journaluppgifter från remitterande enhet.

Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting för rehabilitering efter akutsjukvård inom ortopedi, thoraxkirurgi och allmän kirurgi.

För kontakt med intagningssjuksköterska ring 08-630 89 03

Remittenter gällande planerad neurologisk eller onkologisk rehabilitering:

Remittent kan vara husläkare, neurolog eller onkolog.
Remissformulär finns här nedanför via länk till Vårdgivarguiden.se Skriv ut, fyll i och skicka till:

Enheten för individuella vårdärenden, IVÄ, HSN-förvaltningen
Box 6909, 102 39 Stockholm
Fax: 08- 123 13 109 / 111

Patienten får godkännandet hem i brevlådan och kontaktar sedan själv den enhet hon/han önskar åka till för sin rehabilitering. Furuhöjden är en av de auktoriserade enheterna.

Vårdgivarguidens Neurologiremiss Denna remissblankett finns nu också som blankett i Take Care.

Neurologiremiss i PDF

Vårdgivarguidens Onkologiremiss

Onkologiremiss i PDF

Husläkarmottagningar/vårdcentraler

Vi kan inte ta emot remisser direkt från primärvården(husläkare/vårdcentraler).
Undantaget är planerad neurologisk eller onkologisk rehabilitering där speciell remiss skickas till landstinget, se ovan.

Kommuner/Stadsdelsförvaltningar angående bokning av korttidsplats

Vi har avtal med ett flertal kommuner i Stockholms Län. Vi kan även erbjuda korttidsplatser utan avtal. Kontakta oss på 08-630 89 03 för mer information och priser.

Kontakt med intagningssköterska/bokning

Tel. 08-630 89 03

Kontakt med avdelning

Blå 08-630 89 06
Röd 08-630 89 10
Grön 08-630 89 02