Bröstcancermånaden oktober

Furuhöjden bidrar och skänker pengar genom att under oktober månad skänka 5 kronor för varje gilla/följ oss markering på vår Facebooksida fb.com/furuhojdenrehab samt vårt Instagram #furuhojdenrehab.

Under oktober månad pågår kampanjen Rosa Bandet för att samla in pengar till bröstcancerforskningen. Bröstcancer är näst efter prostatacancer den vanligaste cancerformen i Sverige.

Bröstcancer drabbar framför allt medelålders och äldre kvinnor. Medianåldern för insjuknande är 64 år. Färre än fem procent är under 40 år.

Totalt ställs omkring drygt 61 000 cancerdiagnoser varje år i Sverige. Av dessa är över 9400 bröstcancerdiagnoser. Cirka 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer, som därmed är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Cirka 20 kvinnor insjuknar varje dag.

Män kan också få bröstcancer även om det är ovanligt. Drygt ett 60-tal män i Sverige får varje år denna diagnos. Behandling och prognos är desamma som vid bröstcancer hos kvinnor. /Text från Cancerfondens hemsida.

rb-17-viktig-fakta-om-brostcancer
rb17-hur-ska-jag-undersoka-mina-brost