Bokningsinformation

Efter akutsjukvård

Vi har avtal med Stockholms Läns landsting för rehabilitering efter akutsjukvård inom ortopedi, thorax kirurgi och allmänkirurgi. Patientens behov av rehabilitering efter den akuta sjukvården bedöms av den opererande läkaren som sedan skickar remiss till Furuhöjden. Vår intagningssjuksköterska bedömer remissen och kontaktar avdelningen för bokning av plats. Patientavgift med remiss är 100 kr/dygn. Frikort gäller ej vid inneliggande vård.

Via remiss för planerad specialiserad rehabilitering

Vi är auktoriserade för planerad rehabilitering inom neurologi och onkologi. Om din läkare bedömer att du har behov av rehabilitering och får det beviljat av landstinget avgör du själv vilken av de auktoriserade verksamheterna du önskar. Här nedan finns länk till vårdgivarguiden där remissblanketter finns:

Vårdgivarguiden 

Remisser för planerad rehabilitering skickas till:
Enheten för individuella vårdärenden, IVÄ, HSN-förvaltningen
Box 6909, 102 39 Stockholm
Fax: 08- 123 13 109 / 111

Korttidsboende, avlastning, växelvård

Vi har avtal med flertal kommuner i Stockholms län för korttidsboende, avlastning eller växelvård. Det är alltid biståndshandläggare i kommunen som avgör om du eller närstående får komma till Furuhöjden och hur lång vistelsen ska vara. Du betalar avgift till din kommun för vistelsen. Kontakta biståndshandläggaren i din kommun för mer information.

Försäkringsbolag, privat sjukvårdsförsäkring

Många företag har idag egna sjukvårdsförsäkringar för sin personal där det ibland ingår rehabilitering efter sjukdom eller skada. Du har kanske själv en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring där rehabilitering ingår. Tala med din arbetsgivare eller ditt försäkringsbolag för mer information.

Privat

Det går också bra att boka plats och betala med egna medel. För aktuella priser vänligen ring 08-630 89 03 eller maila info@furuhojden.com.

Vill du boka plats eller har andra frågor angående vård eller rehabilitering, kontakta vår intagningssköterska, Tel. 08-630 89 03

2016-01-27 14.03.07
Rum