Välkommen till Furuhöjden Rehabiliteringshem
Vi har inneliggande rehabilitering och vård efter akut sjukvård, sjukdom och skador. Vi rehabiliterar diagnoser inom neurologi, onkologi, ortopedi, thoraxkirurgi och allmän kirurgi.

Våra uppdragsgivare är landsting, kommuner, försäkringsbolag och privatpersoner.

Vi tar emot gäster med kort varsel samtliga dagar under året.

Kontakta oss på 08 - 630 89 00 för mer information och bokning.

NYHETER & AKTUELLT

STARTDATUM FÖR CANCER REHAB 2019

Nu är startdatum för vår cancerrehab klara för nästa termin. Ansök redan

OMBYGGNATION NÄSTAN KLAR

20181123 Nu är ombyggnationen nästan klar. Lite elarbete, kabeldragning och småfix kvar innan